Aula d’estudi I CLASSES PARTICULARS

Espai per a I ‘estudi i les tasques escolars, supervisat per professionals de la pedagogia i professors de les assignatures específiques.
Amb atenció en grups reduïts,  tenim com a objectius:
  • Suport individualitzat i supervisió de l’organització i la planificació del treball per a alumnes de Primària, ESO i Batxillerat.
  • Donar estratègies i generar hàbit i mètode d´estudi.
  • Potenciar l’autonomia, la responsabilitat, la seguretat i la confiança en les pròpies capacitats.
Classes particulars
  • Suport individual de totes les matèries a nens/es i joves de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
  • Supervisió psicopedagògica de les classes particulars.
  • Coordinació amb l´aula d´estudi i amb la família.

Entrades recents

Arxius

Categories

Meta