Orientació escolar

Realitzem intervencions als centres escolars com a gabinet d´intervenció psicopedagògic.
 • Exploració de nivells, valoració de capacitat intel.lectual, proves atencionals, orientació profesional, avaluació d´hàbits i tècniques d´estudi, motivació, etc.
 • Exploració, intervenció i orientació en casos de trastorn d´aprenentatge
 • Assessorament en la realització de PI (Programes individualitzats)
 • Conferències a pares, personal docent i alumnat.
 • Tallers a mida adaptats als interessos i necessitats del centre escolar.
Busquem un format dinàmic i molt pràctic, informar i donar eines de prevenció a l’alumnat en temes que són de gran actualitat entre nens i joves:
 • Sexualitat
 • Conductes de risc (consum, internet, etc)
 • Intel·ligència emocional
 • Agressivitat a l´escola (bulling)
 • Bloqueig en els exàmens
 • Gestió del temps lliure
 • Gestió de l´estrés (estratègies en mindfulness)
Programa de recuperació i estimulació de la lecto-escriptura impartit individualment o en grup.

Entrades recents

Arxius

Categories

Meta