Unitat d’ansietat

L’estrès infantil és un conjunt de reaccions biològiques i psicològiques davant de certes demandes de l’entorn que el nen no pot controlar i que alteren el seu equilibri general.
L’estrès es percep com un sentiment de tensió, nerviosisme, irritabilitat o ansietat.
Les fonts de l’estrès en els nens poden ser moltes i variades, i sovint es combinen:
  • Factors físics (sorolls, desordre)
  • Factors familiars (dol, separació dels pares)
  • Factors escolars (canvi d’escola, exàmens, relacions amb els companys)
  • Factors personals (temperament, habilitats cognitives)
Per què s’ha creat la Unitat d’Ansietat Infantojuvenil?
  • Per treballar de manera especialitzada i integral la prevenció i el tractament de l’estrès en nens i joves.
Com treballem a la Unitat d’Ansietat Infantojuvenil?
  • Impartim xerrades (sessions formatives) perquè considerem de gran importància la formació dels adults que envolten al nen per detectar de manera precoç les possibles senyals d’alarma de l’estrès (símptomes físics i conductuals).
  • Realitzem l’avaluació, orientació i tractament utilitzant els instruments i les tècniques més actuals i que han demostrat major eficàcia.
  • Organitzem tallers per treballar tècniques concretes de relaxació i focalització de l’atenció.
  • Realitzem grups d’habilitats socials i emocionals.

Entrades recents

Arxius

Categories

Meta