UNITAT DE MEDIACIÓ FAMILIAR

Mediació en separació i divorci
Orientació referent a com i quan informar als fills, en funció de les edats i de les circumstàncies específiques de cada família.
  • Atendre l’impacte emocional que provoca la reorganització familiar.
  • Seguiment familiar en les diferents etapes pre i post divorci.
  • Orientació dels aspectes relacionals i afectius de cada fase i de les noves famílies

Entrades recents

Arxius

Categories

Meta