Unitat TLP

La característica central del Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) és una acusada inestabilitat emocional, interpersonal i d’identitat. Presenta els símptomes següents:
 • Reaccions emocionals variables, fortes i desproporcionades.
 • Comportament impulsiu i molt poc planificat, conductes de risc relacionades amb sexualitat, consum de tòxics i trastorns alimentaris.
 • Sentiments de buidor.
 • Amistats i relacions de parella molt intenses, turmentuoses i amb canvis freqüents.
 • Sovint provoquen en les persones properes desconcert, incomprensió i sentiments d’impotència.
 • Tendència a idealitzar i devaluar als altres (ambivalència).
 • Dificultat per tolerar la soledat i mostrar-se autònoms.
 • Incapacitat per admetre els seus errors.
 • Desconfiança o suspicàcia.
 • Ansietat i irritabilitat.
 • Tendència a autolesionar-se.
 • Dificultat per mantenir les rutines diàries.
Hi ha molts factors biològics, psicosocials i d’aprenentatge que interactuen per causar el TLP. S’estima que la prevalença d’aquest trastorn és d’un 2-3% en la població general i que un 70% dels afectats són dones.
El nostre tractament del TLP està basat en la teràpia dialèctica-conductual de Marsha Linehan, l’única que ha demostrat ser clarament eficaç. És una combinació d’estratègies per millorar la motivació i els dèficits d’habilitats de les persones amb TLP i consisteix en l’aprenentatge d’aquestes habilitats específiques:
 1. Habilitats de regulació de les emocions (inestabilitat, ira, ansietat, irritabilitat).
 2. Habilitats interpersonals efectives, per millorar les relacions familiars, de parella i socials.
 3. Habilitats de tolerància al malestar psicològic (control de conductes impulsives, autolesions).
 4. Habilitats de consciència d’un mateix i del propi entorn.
Paral·lelament també treballem amb les famílies dels adolescents o adults joves amb sessions de psicoeducació i pautes educatives concretes per millorar l’estrès familiar i donar eines als pares per gestionar el comportament dels seus fills.

Entrades recents

Arxius

Categories

Meta